Ms. Chi Villa Q.8

Thể loại: Nhà phố
Quy mô: 200m2